Podľa vyhlášky č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami máte nárok na:

 • zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas,
 • individuálny harmonogram plnenia študijných povinností,
 • individuálny študijný plán,
 • podporu pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení.

Služby, ktoré poskytujeme navyše sú:

 • zápis poznámok z prednášok a seminárov,
 • scan a kopírovanie poznámok a učebných textov,
 • pomoc pri zostavovaní a riešení rozvrhových akcií,
 • poradenstvo pre vyučujúcich, pre prácu so študentom s psychickým ochorením.

Študent s psychickým ochorením

Podľa vyhlášky č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami máte nárok na:

 • zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas,
 • individuálny harmonogram plnenia študijných povinností,
 • individuálny študijný plán,
 • podporu pri zabezpečovaní študijnej literatúry.

Služby, ktoré poskytujeme navyše sú:

 • zápis poznámok z prednášok a seminárov,
 • scan a kopírovanie poznámok a učebných textov,
 • pomoc pri zostavovaní a riešení rozvrhových akcií,
 • poradenstvo pre vyučujúcich, pre prácu so študentom s psychickým ochorením.