Podľa vyhlášky č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami máte nárok na:

  • zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas,
  • pomoc v knižnici pri práci s katalógmi,
  • individuálny harmonogram plnenia študijných povinností.

 

Služby, ktoré poskytujeme navyše sú:

  • pomoc pri zostavovaní a riešení rozvrhových akcií,
  • zápis poznámok z prednášok a seminárov,
  • scan a kopírovanie poznámok a učebných textov,
  • tréning kognitívnych funkcií pomocou metódy Inštrumentálneho obohacovania R. Feuersteina,
  • diagnostika a tréning deficitov čiastkových funkcií prostredníctvom metódy B. Sindelar,
  • poradenstvo pre vyučujúcich, pre prácu so študentom s poruchami učenia.