Podľa vyhlášky č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami máte nárok na:

 • podporu pri nácviku orientácie, samostatného a bezpečného pohybu v priestoroch vysokej školy,
 • prístup k informáciám týkajúcim sa štúdia bezbariérovým1 spôsobom,
 • bezbariérovú prácu v akademickom informačnom systéme,
 • prístup k informáciám a materiálom akademickej knižnice bezbariérovým1 spôsobom,
 • zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas,
 • individuálny harmonogram plnenia študijných povinností,
 • podporu pri zabezpečovaní základnej študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení,
 • podporu pri zabezpečovaní študijných materiálov v prístupnej forme.

 

1 Bez cudzej pomoci, s využitím asistenčných technológií.

Služby, ktoré poskytujeme navyše sú:

 • zvukové záznamy z prednášok a seminárov,
 • prevod učebných textov do zvukovej podoby,
 • lupa na čítanie dostupná v Univerzitnej knižnici,
 • poradenstvo pre vyučujúcich, pre prácu so študentom nevidiacim.

Slabozraký študent

Podľa vyhlášky č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami máte nárok na:

 • prístup k informačným zdrojom vysokej školy bezbariérovým1 spôsobom,
 • bezbariérovú prácu v akademickom informačnom systéme,
 • prístup k informáciám a materiálom akademickej knižnice bezbariérovým1 spôsobom,
 • zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas,
 • technickú podporu pri práci v knižnici formou využitia technického vybavenia,
 • individuálny harmonogram plnenia študijných povinností,
 • podporu pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení.

 

 1 Bez cudzej pomoci, s využitím asistenčných technológií.

Služby, ktoré poskytujeme navyše sú:

 • zvukové záznamy z prednášok a seminárov,
 • prevod učebných textov do zvukovej podoby,
 • lupa na čítanie dostupná v Univerzitnej knižnici,
 • poradenstvo pre vyučujúcich, pre prácu so slabozrakým študentom.