Podľa vyhlášky č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami máte nárok na:

  • zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas,
  • individuálny harmonogram plnenia študijných povinností,
  • podporu pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení.

 

Služby, ktoré poskytujeme navyše sú:

  • tlmočenie do posunkového jazyka,
  • zápis poznámok z prednášok a seminárov,
  • scan a kopírovanie poznámok a učebných textov,
  • poradenstvo pre vyučujúcich, pre prácu so študentom so sluchovým postihnutím.