Centrum podpory štúdia študentov so špecifickými potrebami

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Katedra pedagogiky

Dražovská cesta 4

949 74 Nitra

Slovensko

Tel: +421 37 6408 246

 

Vedúca Centra podpory štúdia študentov so špecifickými potrebami

PaedDr. Vladimíra Beliková, PhD.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Katedra pedagogiky

Dražovská cesta 4

949 74 Nitra

Slovensko

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Katedra pedagogiky

Dražovská cesta 4

949 74 Nitra

Slovensko

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: +421 37 6408 255