Centrum podpory štúdia študentov so špecifickými potrebami

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 2

949 74 Nitra

Slovensko

Tel: +421  37 6408 140

 

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PaedDr. Vladimíra Poláčková, PhD.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Katedra pedagogiky

Dražovská cesta 4

949 74 Nitra

Slovensko

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.